Utrustning för fiske

Såväl yrkes- som sport- och fritidsfiske är svenska sedvanor som sträcker sig väldigt långt bak i vår kollektiva historia. Det är helt enkelt en del av vår kultur. Enligt Havs- och vattenmyndigheten så är det numera fler än en miljon svenskar som har havs, sjö- och vattendragsfiske som hobby. Mycket till följd av att vårt avlånga land i förening med allemansrätten skapar unika förutsättningar för givande fiskestunder. Men vilken utrustning krävs egentligen för att fiska? Värt att poängtera är att fiske är en oerhört mångfacetterad syssla, och utrustningskraven varierar ofta beroende vilken sorts fiske det handlar om. Därför kommer vi endast att fokusera på det övergripande.

  • Spö. Ett vanligt förekommande påstående är att det ofta räcker med ett spö för att man ska kunna få en givande fiskestund. Men då det finns ett stort antal spön och rullar så finns det väldigt mycket att välja mellan. Huruvida det blir ett met-, kast-, trolling-, flug-, båt- eller pimpelspö berör därför på vilken sorts fiske man planerar att syssla med.
  • Bete. Ofta är det minst lika viktigt att se till att man har rätt bete för rätt tillfälle. Anledningen är så klart att de olika fiskarna har sina enskilda preferenser. Därför rekommenderar många att man väljer så kallat naturligt bete som kan vara allt i från räkor till sandmask eller fiskstrimlor.
  • Tackel och krok. Dessa bör storleksanpassas i förhållande till den sorts fisk man planerar att fånga. Detta för att valet i stor utsträckning påverkar såväl huruvida fisken kommer att nappa som om kroken faktiskt fastnar i fiskens mun.
Fiskeutrustning

Även om dessa tre punkter på många sätt motsvarar grundutrustningen så är det ofta en bra idé att ta hjälp av någon erfaren person när man väljer utrustning. Det finns en i det närmaste oändlig mängd saker att välja mellan. Och i många fall blir resultatet avsevärt mycket bättre om man anpassar sitt val av utrustning till var och vad man fiskar.