Kontrollera ditt avlopp, för miljöns skull

Vill du minska din miljöpåverkan, för att skapa en bättre vattenmiljö för de svenska fiskarna? Om du är ägare till ett avlopp finns det mycket du kan göra. 

Det finns de som ironiserar över att fiskeintresserade vill förbättra svenska vattenmiljöer: de vill ju ändå fiska upp fisken som lever där. Men alla insatser behövs för att skydda de svenska vattnen, och förbättra miljön i hav och sjöar. 

Det första du kan göra, om du äger en fastighet eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening som består av radhus, är att boka en rörinspektion. Vid en sådan filmas rören inifrån, för att upptäcka sprickor, sättningar med mera. Inspektionen kan sedan ligga till grund för åtgärder som stambyte eller relining. Mer om rörinspektion finns att läsa på https://rörinspektionstockholm.nu

Om det skulle finnas sprickor i avloppsrören kan detta upptäckas vid rörinspektionen. Åtgärdas de inte kan de ge upphov till läckor, där orenat avloppsvatten rinner ut i vattendrag. Övergödning och reproduktionssvårigheter hos fisk är exempel på miljöpåverkan från avlopp, skriver Naturvårdsverket på sin webbplats.

Rörinspektion

Enskilda avlopp

Ett annat miljöproblem är enskilda avlopp, alltså avlopp som inte är anslutna till den kommunala reningen. Många av dessa har bristfällig rening av avloppsvatten, vilket bl.a. påpekas i den här debattartikeln. Detta leder inte bara till läckage av kväve och fosfor, som bidrar till övergödning, utan även till att sjukdomar sprids. Ett annat problem är ändrade beteenden hos vattenlevande djur, till följd av att de får i sig läkemedelsrester.

I dagsläget är 20 procent av landets enskilda vattentäkter förorenade. Det rör sig framför allt om bakterier i vattnet. Om anläggningarna ska bytas ut i nuvarande takt kommer det att ta ungefär 100 år, skriver författarna till debattartikeln. 

Så för att sammanfatta: gör en rörinspektion, om du äger en fastighet där detta kan vara aktuellt. Och om du har en fastighet med enskilt avlopp, se över hur det fungerar.