Klotter i naturen

Klotter drabbar inte bara städerna och förorterna. Man kan även se denna typ av skadegörelse på små orter, och faktiskt även i naturen. 

Klotter har troligen funnits lika länge som det har funnits människor. Och även om det kan vara intressant för historiker att hitta några bokstäver inristade i en kyrkbänk är det mindre kul att mötas av könsord på en bergvägg vid en sjö i skogen. Eller av några ord över huvud taget. 

Så vad kan man göra åt detta? Visst kan man beställa klottersanering, men det är betydligt svårare att sanera klotter i naturen än på en byggnad. I städerna är dessutom många fasader behandlade för att det ska bli lättare att ta bort klotter med högtryckstvätt, men klippor och bergväggar i naturen är inte behandlade på detta sätt. 

Därmed inte sagt att det är omöjligt att klottersanera berg och klippor. När någon hade skrivit namnet på en stad i Iran på badklipporna i det populära friluftsområdet Ågelsjön strax norr om Norrköping fick kommunen och länsstyrelsen bekosta saneringen.

Klotter i naturen

Om du ser klotter i naturen

 Om du ser klotter i din närmiljö kan du anmäla det till kommunen. Hur det går till informerar Täby kommun om på sin sajt. Om du inte tror att någon kommer att ta sig an klottret, och det verkar ha gjorts nyligen, kan du försöka tvätta bort det själv. Lättast går det troligen med en högtryckstvätt, men har du inte tillgång till en sådan kan du försöka med skurborste och såpa. Om det rör sig om en mindre yta, men färgen sitter rejält, kan du även försöka med stålull med tvål. Det fungerar i många fler sammanhang än man kan tro, och är dessutom skonsamt mot underlaget. 

Sedan är det naturligtvis viktigt att vi lär alla, såväl barn som vuxna, att vara varsamma med naturen. Där ingår att inte klottra på klippor.