Hur arbetar en totalentreprenör i Danderyd?

totalentreprenad Danderyd

Totalentreprenad är entreprenadform som innebär att entreprenören har ansvar för både design och byggtjänster genom ett enda kontrakt.

Hos ett totalentreprenadsprojekt skriver kontraktören ett enda kontrakt med en enda entreprenör – t.ex. ett totalentreprenadsföretag eller en självständig entreprenör som anlitar en designer eller projektör – för att både designa och utföra projektet. Således kombineras prejektering och konstruktion i ett enda steg, utan något separat anbud på konstruktion baserat på fullständiga planer och specifikationer. 

Varför totalentreprenad Danderyd?

Hos typiska projekt ges separat ansvar för projektering och konstruktion till arkitekten och entreprenören. Kontraktören anställer vanligtvis arkitekten först, och när designfasen är klar anlitar ägaren entreprenören. 

Beroende på projektets komplexitet kan ägaren anlita arkitekten för att göra platsbesök under byggfasen för att verifiera och övervaka entreprenörens noggrannhet. Detta brukar leda till argument mellan entreprenören och arkitekten, oftare än inte ger det en dålig upplevelse för alla parter, men ännu viktigare, en dålig upplevelse för kontraktören.

Man kan enkelt undvika sådant krångel genom att anlita en firma som utför totalentreprenad i Danderyd.

Vilka är vi?

Totalentreprenad Danderyd föddes fram ur önskan att slå samman design- och konstruktionsteamen för att leverera kvalitet och överkomliga priser till våra kunder. Vi tror att ett framgångsrikt projekt börjar och slutar med samarbetet mellan alla inblandade parter. 

Med Totalentreprenad Danderyd får du din entreprenör och byggnadskonstruktör inom ett enda kontrakt. Som kund behöver du inte förhandla mellan två olika lag, med två olika avsikter, på två helt separata kontrakt.

Vi tar hand om allt från inledande budgetering, till projektering, tillstånd och konstruktion.

Högpresterande entreprenad

Totalentreprenad Danderyd strävar efter att ta sig an projekt som fokuserar på energieffektivitet, byggnads hållbarhet, men framför allt mänsklig komfort. 

Totalentreprenad Danderyd: detta ingår

Som sagt utför vi på Totalentreprenad Danderyd allt från börjar till slut, från projektering till konstruktion. För att ge våra kunder en uppfattning av vad totalentreprenad innebär har vi skapat en lista över som ingår i vår helhetstjänst:

Fördesign

 • Byggplatsanalys
 • Samling av information om samhällsproblem och frågor som kan påverka det föreslagna projektet
 • Dokumentering av befintliga villkor
 • Genomförande av en förstudie för att fastställa projektets ekonomiska bärkraft
 • Hållbarhetsmål sätts upp
 • Fastställning av mål för projektdesign
 • Utveckling av en konceptuell budget
 • Utvärdering av möjligheter till ökat värde 
 • Designkostnaderna fastställs

Projektering

 • Preliminära byggplaner
 • Studiemodeller
 • Perspektivskisser
 • Elektronisk modellering
 • Preliminära val av material och system
 • Preliminär uppskattning av kostnaden för arbetet (byggnadskostnad)
 • Schematisk design
 • Typiska konstruktionsdetaljer
 • Utrustningslayouter
 • Preliminära material- och systemspecifikationer
 • Uppdaterad uppskattning av kostnaden för arbetet
 • Ritningar och specifikationer som i detalj fastställer kvalitetsnivån på material 
 • Byggdokumentation

Konstruktion

 • Inköp och transport av material
 • All personal anlitas och leds av oss
 • Själva konstruktionen