Fiske i Mien

Sedan 1989 har Miens fiskevårdsområde (Miens FVO) outtröttligt arbetat för att säkerställa ansvarsfullt och hållbart fiske i såväl Mien som Mieån och närliggande vattenområden. Den  ideella föreningen bildades delvis som ett resultat av det tilltagande intresset för fiske i området. Vilket fortsätter att vara starkt. Mien har nämligen gjort sig känd som en särskilt tilltalande fiskeplats till följd av dess klara vatten och unika utformning. Då det numera även är möjligt att ordna digitalt fiskekort har det blivit oerhört smidigt att fiska där. Men vad är det egentligen som lockar?

De flesta väljer att ta del av fisket med båt, som finns att hyra i anslutning till sjöns södra del. Även om många har fått erfara att abborrarna är särskilt pigga på att nappa så är sik, gädda och öring även vanligt förekommande. Man får däremot inte ta upp öring mindre än 50 cm, och mellan 1 september och 1 mars är den helt fredad. Mien är väl lämpad för såväl trolling som pimpling, spinn och metning. Något som däremot ofta poängteras är att det inte sällan blåser upp starka vindar i området, vilket gör att man bör vidta erforderliga säkerhetsåtgärder när man ger sig ut på sjön med båt. Många som väljer att fiska i Mien blir även positivt förvånande av djurlivet där. Och ofta får man se betande djur röra sig i anslutning till sjön. Hur bildades då denna på många sätt unika sjö?

Sjön Mien

I Södra delarna av Småland finner man den i viss utsträckning mytomspunna sjön Mien. Den är belägen utanför tätorten Tingsryd och bildar en nästan perfekt cirkel som även är avrinningsplats för den fram till 1600-talet viktiga transportleden Mieån. En stor del av intresset för sjön härstammar från dess unika geologiska utformning som är ett direkt resultat av hur den en gång i tiden bildades. Mien uppstod nämligen till följd av ett meteoritnedslag som antas ha skett någon gång för ungefär 50 miljoner år sedan. Länge trodde man att sjön var en så kallad vulkansjö som hade bildats i kratern av en inaktiv vulkan. Men efter att man i samband med geologiska undersökningar relativt nyligen upptäckte ett flertal mineraler som typiskt sett förekommer i meteoritkratrar anses det numera vedertaget att Mien är en ringformig krater som med tiden eroderade och blev en samlingsplats för vatten.

Mien kännetecknas av ett vackert och kristallklart vatten vilket gör att den har ett väldigt påtagligt siktdjup. Detta är något som i princip alla besökare upplever särskiljer den från övriga sjöar. Även om siffrorna varierar så anser de flesta att det synliga djupet sträcker sig kring 10 meter, medan dess maxdjup har uppgetts vara allt mellan 28 till 42 meter. På senare tid har såväl sjön som området runt omkring blivit ett populärt friluftsområde då det förenar hög tillgänglighet med unik natur och brett djurliv. Som en av Sveriges allra mest populära men samtidigt okända fiskeplatser lockas årligen ett stort antal personer dit. Vill man uppleva smidigt fiske eller bara få en gedigen friluftsupplevelse är Mien ett perfekt val.