Fiske i Mien

Sedan 1989 har Miens fiskevårdsområde (Miens FVO) outtröttligt arbetat för att säkerställa ansvarsfullt och hållbart fiske i såväl Mien som Mieån och närliggande vattenområden. Den  ideella föreningen bildades delvis som…