Utrustning för fiske

Såväl yrkes- som sport- och fritidsfiske är svenska sedvanor som sträcker sig väldigt långt bak i vår kollektiva historia. Det är helt enkelt en del av vår kultur. Enligt Havs-…

Klotter i naturen

Klotter drabbar inte bara städerna och förorterna. Man kan även se denna typ av skadegörelse på små orter, och faktiskt även i naturen.  Klotter har troligen funnits lika länge som…