Fiske i Mien

Sedan 1989 har Miens fiskevårdsområde (Miens FVO) outtröttligt arbetat för att säkerställa ansvarsfullt och hållbart fiske i såväl Mien som Mieån och närliggande vattenområden. Den  ideella föreningen bildades delvis som…

Utrustning för fiske

Såväl yrkes- som sport- och fritidsfiske är svenska sedvanor som sträcker sig väldigt långt bak i vår kollektiva historia. Det är helt enkelt en del av vår kultur. Enligt Havs-…

Klotter i naturen

Klotter drabbar inte bara städerna och förorterna. Man kan även se denna typ av skadegörelse på små orter, och faktiskt även i naturen.  Klotter har troligen funnits lika länge som…