Fiske i Mien

Sedan 1989 har Miens fiskevårdsområde (Miens FVO) outtröttligt arbetat för att säkerställa ansvarsfullt och hållbart fiske i såväl Mien som Mieån och närliggande vattenområden. Den  ideella föreningen bildades delvis som…

Klotter i naturen

Klotter drabbar inte bara städerna och förorterna. Man kan även se denna typ av skadegörelse på små orter, och faktiskt även i naturen.  Klotter har troligen funnits lika länge som…