Example of photo caption... Another caption...

Fiskekort gäller för familj och handredskap.

Fiskekort Priser:
Dag 50.-/familj, vecka (sju dagar) 200:-/familj, år (tolv månader) 500:-/familj, barn som ej fyllt 15 år fiskar gratis. Fiskekort gäller handredskap, spinn, flugfiske, mete och pimpelfiske.

Båt att hyra:
Båt finns att hyra vid badplatsen i Midingsbråte. Läs mer här.
Kostnad: De två första timmarna 100:- därefter 20:-/timme. Per vecka 500:-