Miens fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdet är organiserat som en ideell förening. Antalet innehavare av fiskerätt är ca. 100 personer dessutom finns ett mindre antal innehavare av fiskerätt enligt hävd. Miens fiskevårdsområde innefattar sjön Mien, Mieån i Kronobergs län samt angränsande tillrinningsområden: Drevån, Bastaremålaån, Lunkån, Lunksjön, Agnagölen och Gåragölen. Miens fiskevårdsområdesförening har till uppgift att verka för fiskets främjande och handla frågor kring fiske i Mien och tillhörande vatten. Miens fiskevårdsområdesförening har till uppgift att verka för fiskets främjande och handha frågor kring fisket i Mien och tillhörande vatten.

Miens Yta

Sjön Mien har en yta av 19 kvadratkilometer (1900ha). Genomsnittdjupet är 15,4 meter och största djupet är 42 meter. Avrinningen är 1,39kubikmeter per sekund, hela vattenvolymen byts på 6,7 år.

Fiskekort

Försäljning av fiskekort: Badplatsen Midingsbråte, Bengtsson´s järnhandel Ryd, Småland´s Check In Urshult, Mårdslycke Camping, Tingsryd Turistbyrån, Fiskeshopen i Vägga Karlshamn.

Läs mer här, Lesen Sie mehr hier. Read more here.

Fiskarter

Gädda, Abborre, Planktonsik, Insjööring, Mört; Löja, Lake och Ål.

Fotografier

Ingvar Johannesson, Yttre Aramo.